Životopis sv.Terézie z Lisieux

* 2.január 1873 Alencon, Normandia, Francúzsko
+ 30. september 1897 Lisieux, Francúzsko

spracoval P. Branko Tupý

Významné dátumy v živote svätice

Patrónka misií, misionárov, Francúzka, Rusika, Učiteľka Cirkvi 

Mária-Františka-Terézia Martinová sa narodila 2. januára 1873 v mestečku Alençon v Normandii vo Francúzsku, kde sa stretli a v r. 1858 zosobášili jej rodičia sv. Louis Martin (1823-1894) a sv. Zélia Guérinová (1831-1877). Bola najmladším z deviatich detí, z ktorých len päť prežilo detstvo – Mária (nar. 1860), Paulína (nar. 1861), Leónia (nar. 1863), Célina (nar. 1869) a Terézia. Rodičia  sv. Louis a sv. Zélie (kanonizovaní 18. 10. 2015) boli zbožní katolíci a obaja uvažovali najprv o rehoľnom živote. Sv. Louis Martin, úspešný hodinár a zlatník, v roku 1870 predal svoj obchod, aby doma mohol pomáhať manželke v jej výnosnom čipkárskom remesle. Päť dcér rástlo v relatívne pohodlnom maloburžoáznom prostredí presiaknutom jednoduchou, ale hlbokou katolíckou zbožnosťou ich svätých rodičov; všetkých päť vstúpilo postupne do kláštora. Dokonca všetky vstúpili do Karmelu v Lisieux, okrem Leónie, „outsidera“ rodiny (práve ktorej beatifikačný proces prebieha), ktorá si napokon vyberie reholu Navštívenia, ako jej teta z maminej strany – sestra Mária-Dosithée.

Ranné detstvo

Život v Karmeli

Príznaky choroby

Posledný rok života

Ako sv. Terezka predpovedala, spustila z neba po svojej smrti „dážď ruží“. V roku 1923 (29. 4.) ju pápež Pius XI. vyhlásil za blahoslavenú a 17. 5. 1925 za svätú. Ten istý pápež ju 14. decembra 1927 spolu so sv. Františkom Xaverským vyhlásil za hlavnú patrónku misií, hoci v nich nikdy nebola a ani nepracovala. Pius XI. ju nazval „hviezdou svojho pontifikátu“. Jej portrét a relikviu mal stále vo svojej pracovni. Videl v nej „Božie slovo pre naše storočie“. Krátko pred oslobodením – 3. mája 1944, ju pápež Pius XII. vyhlásil za „druhú patrónku Francúzka, spolu so sv. Janou z Arku“.  Dňa 19. októbra 1997 ju pápež sv. Ján Pavol II., vyhlásil za Učiteľku Cirkvi, pre jej význačnú doktrínu, napriek tomu, že okrem vlastného životopisu, niekoľkých úvah, básní, divadelných hier a listov nenapísala teologické diela.