Pravidelné katechézy o sv. Terezke na Rádiu Mária pátra Branka Jozefa Tupého z Komunity Kráľovnej pokoja

Na Rádiu Mária každý štvrtok o 14,00 h. môžete počúvať katechézy pátra Branka Jozefa Tupého.

Živé vysielanie môžete počúvať:

Na web stránke Rádio Mária – nájdete tlačidlo „Počúvať“, ktoré spustí prehrávač na adrese https://dreamsiteradioplayer.it/plrm/rmslovakia/

Archív

 1. diel: Sv. Terezka a Božie Slovo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux
 2. diel: Sv. Terezka a Eucharistia  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-2-diel 
 3. diel: Sv. Terezka a Panna Mária  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-3-diel
 4. diel: Sv. Terezka kanonizácia https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-4-diel
 5. diel: Sv. Terezka a Duch Svätý https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-5-diel
 6. diel: Sv. Terezka a Vianočná milosť https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-6-diel
 7. diel: Sv. Terezka a obrázok Ukrižovaného https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-7-diel
 8. diel: Sv. Terezka a boj o Karmel https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-8-diel
 9. diel: Sv. Terezka a cesta do Ríma https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-9-diel
 10. diel: Sv. Terezka a príprava na vstup do Karmelu https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-10-diel
 11. diel: Sv. Terezka a mama Zélia I https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-11-diel
 12. diel: Sv. Terezka a mama Zélia II https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-12-diel
 13. diel: Sv. Terezka a mama Zélia III https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-13-diel
 14. diel: Sv. Terezka a mama Zélia IV https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-14-diel
 15. diel: Sv. Terezka a smrť mamy sv. Zélie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-15-diel
 16. diel: Sv. Terezka a prvé mesiace života  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-16-diel
 17. diel: Sv. Terezka a detstvo, sestry https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-17-diel
 18. diel: Sv. Terezka a koniec prvého obdobia života https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-18-diel
 19. diel: Sv. Terezka a prvé roky po smrti sv. Zélie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-19-diel
 20. diel: Sv. Terezka a vstup do školy https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-20-diel
 21. diel: Sv. Terezka a vstup Paulíny do Karmelu https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-21-diel
 22. diel: Sv. Terezka po uzdravení úsmevom PM https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-22-diel
 23. diel: Sv. Terezka a jej prvé sv. prijímanie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-23-diel
 24. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita I. VIERA V MILOSRDNÚ LÁSKU  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-24-diel
 25. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita II. TÚŽBA MILOVAŤ  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-25-diel
 26. diel: Sv. Terezka sviatosť birmovania   https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-26-diel
 27. diel: Sv. Terezka Spravodlivosť a milosrdenstvo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-27-diel
 28. diel: Sv. Terezka Tvár Božia Spravodlivosť a milosrdenstvo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-28-diel
 29. diel: Sv. Terezka úzkostlivosť a škrupule  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-29-diel
 30. diel: Sv. Terezka odchod sestry Márie a vianočná noc  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-30-diel
 31. diel: Sv. Terezka  a vrah Pranzini  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-31-diel
 32. diel: Sv. Terezka a jej povolanie  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-32-diel
 33. diel: Sv. Terezka a jej strýko a superior k povolaniu   https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-33-diel
 34. diel: Sv. Terezka  milosť vianočného obrátenia https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-34-diel
 35. diel: Sv. Terezka Narodenie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-35-diel
 36. diel: Sv. Terezka návšteva biskupa a začiatok cesty do Ríma https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-36-diel
 37. diel: Sv. Terezka a obliečka, otec Ľudovít I. https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-37-diel
 38. diel: Sv. Terezka a otec Ľudovít II. https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-38-diel
 39. diel: Sv. Terezka a smrť jej otca Ľudovíta https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-39-diel
 40. diel: Sv. Terezka a kanonizácia jej rodičov https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-40-diel
 41. diel: Sv. Terezka a zázrak beatifikácie manželov Martinových https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-41-diel
 42. diel: Sv. Terezka a život jej rodičov https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-42-diel
 43. diel: Sv. Terezka a misionársky duch jej rodičov https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-43-diel
 44. diel: Sv. Terezka a vojna https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-44-diel
 45. diel: Sv. Terezka a listy vojakov https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-45-diel
 46. diel: Sv. Terezka a vstup do Karmelu https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-46-diel
 47. diel: Sv. Terezka a Zasvätenie Panne Márii https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-47-diel
 48. diel: Sv. Terezka a prvé kroky v Karmeli https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-48-diel
 49. diel: Sv. Terezka a obliečka https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-49-diel
 50. diel: Sv. Terezka a skúška viery https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-50-diel
 51. diel: Sv. Terezka a skúška viery – pokračovanie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-51-diel
 52. diel: Sv. Terezka a skladanie sľubov. https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-52-diel
 53. diel: Sv. Terezka a Matka Genovéva https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-53-diel
 54. diel: Sv. Terezka a DC s P. Alexisom  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-54-diel
 55. diel: Sv. Terezka a jej kanonizácia https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-55-diel
 56. diel: Sv. Terezka – Kanonizačná bula https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-56-diel
 57. diel: Sv. Terezka – Kanonizačná homília https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-57-diel
 58. diel: Sv. Terezka – Zasvätenie Milosrdnej Láske https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-58-diel
 59. diel: Sv. Terezka – Najv Srdce Ježišovo https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-59-diel
 60. diel: Sv. Terezka – Tri júlové dni pred smrťou  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-60-diel
 61. diel: Sv. Terezka – 9 az 19 júl pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-61-diel
 62. diel: Sv. Terezka – 20 az 25 júl pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-62-diel
 63. diel: Sv. Terezka – 26 7 az 3 8 pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-63-diel
 64. diel: Sv. Terezka – 6 8 az 19 8 pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-64-diel
 65. diel: Sv. Terezka – 20 8 az 21 8 pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-65-diel
 66. diel: Sv. Terezka – 24 8 az 22 9 pred smrťou https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-66-diel
 67. diel: Sv. Terezka – Posledné dni života https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-67-diel
 68. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi Div Am https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-68-diel
 69. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi Div Am a výroky https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-69-diel
 70. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi prijatie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-70-diel