Pravidelné katechézy o sv. Terezke na Rádiu Mária pátra Branka Jozefa Tupého z Komunity Kráľovnej pokoja

Na Rádiu Mária každý štvrtok o 14,00 h. môžete počúvať katechézy pátra Branka Jozefa Tupého.

Živé vysielanie môžete počúvať:

Na web stránke Rádio Mária – nájdete tlačidlo „Počúvať“, ktoré spustí prehrávač na adrese https://dreamsiteradioplayer.it/plrm/rmslovakia/

Archív

 1. diel: Sv. Terezka a Božie Slovo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux
 2. diel: Sv. Terezka a Eucharistia  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-2-diel 
 3. diel: Sv. Terezka a Panna Mária  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-3-diel
 4. diel: Sv. Terezka kanonizácia https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-4-diel
 5. diel: Sv. Terezka a Duch Svätý https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-5-diel
 6. diel: Sv. Terezka a Vianočná milosť https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-6-diel
 7. diel: Sv. Terezka a obrázok Ukrižovaného https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-7-diel
 8. diel: Sv. Terezka a boj o Karmel https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-8-diel
 9. diel: Sv. Terezka a cesta do Ríma https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-9-diel
 10. diel: Sv. Terezka a príprava na vstup do Karmelu https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-10-diel
 11. diel: Sv. Terezka a mama Zélia I https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-11-diel
 12. diel: Sv. Terezka a mama Zélia II https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-12-diel
 13. diel: Sv. Terezka a mama Zélia III https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-13-diel
 14. diel: Sv. Terezka a mama Zélia IV https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-14-diel
 15. diel: Sv. Terezka a smrť mamy sv. Zélie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-15-diel
 16. diel: Sv. Terezka a prvé mesiace života  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-16-diel
 17. diel: Sv. Terezka a detstvo, sestry https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-17-diel
 18. diel: Sv. Terezka a koniec prvého obdobia života https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-18-diel
 19. diel: Sv. Terezka a prvé roky po smrti sv. Zélie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-19-diel
 20. diel: Sv. Terezka a vstup do školy https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-20-diel
 21. diel: Sv. Terezka a vstup Paulíny do Karmelu https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-21-diel
 22. diel: Sv. Terezka po uzdravení úsmevom PM https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-22-diel
 23. diel: Sv. Terezka a jej prvé sv. prijímanie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-23-diel
 24. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita I. VIERA V MILOSRDNÚ LÁSKU  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-24-diel
 25. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita II. TÚŽBA MILOVAŤ  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-25-diel
 26. diel: Sv. Terezka sviatosť birmovania   https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-26-diel
 27. diel: Sv. Terezka Spravodlivosť a milosrdenstvo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-27-diel
 28. diel: Sv. Terezka Tvár Božia Spravodlivosť a milosrdenstvo  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-28-diel
 29. diel: Sv. Terezka úzkostlivosť a škrupule  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-29-diel
 30. diel: Sv. Terezka odchod sestry Márie a vianočná noc  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-30-diel
 31. diel: Sv. Terezka  a vrah Pranzini  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-31-diel
 32. diel: Sv. Terezka a jej povolanie  https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-32-diel
 33. diel: Sv. Terezka a jej strýko a superior k povolaniu   https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-33-diel
 34. diel: Sv. Terezka  milosť vianočného obrátenia https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-34-diel
 35. diel: Sv. Terezka Narodenie https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-35-diel
 36. diel: Sv. Terezka návšteva biskupa a začiatok cesty do Ríma https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-36-diel
 37. diel: Sv. Terezka a obliečka, otec Ľudovít I. https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-37-diel
 38. diel: Sv. Terezka a otec Ľudovít II. https://soundcloud.com/radiomariaslovensko/p-brankojozef-tupy-spiritualita-sv-terezky-z-lisieux-38-diel