Pravidelné katechézy o sv. Terezke na Rádiu Mária pátra Branka Jozefa Tupého z Komunity Kráľovnej pokoja

Na Rádiu Mária každý štvrtok o 14,00 h. môžete počúvať katechézy pátra Branka Jozefa Tupého.

Živé vysielanie môžete počúvať:

Na web stránke Rádio Mária – nájdete tlačidlo „Počúvať“, ktoré spustí prehrávač na adrese https://dreamsiteradioplayer.it/plrm/rmslovakia/

Archív

všetky diely môžete nájsť na stránke Rádia Mária p. branko Jozef tupy results on SoundCloud

 1. diel: Sv. Terezka a Božie Slovo  
 2. diel: Sv. Terezka a Eucharistia  
 3. diel: Sv. Terezka a Panna Mária  
 4. diel: Sv. Terezka kanonizácia 
 5. diel: Sv. Terezka a Duch Svätý 
 6. diel: Sv. Terezka a Vianočná milosť 
 7. diel: Sv. Terezka a obrázok Ukrižovaného 
 8. diel: Sv. Terezka a boj o Karmel 
 9. diel: Sv. Terezka a cesta do Ríma 
 10. diel: Sv. Terezka a príprava na vstup do Karmelu 
 11. diel: Sv. Terezka a mama Zélia I 
 12. diel: Sv. Terezka a mama Zélia II 
 13. diel: Sv. Terezka a mama Zélia III 
 14. diel: Sv. Terezka a mama Zélia IV 
 15. diel: Sv. Terezka a smrť mamy sv. Zélie 
 16. diel: Sv. Terezka a prvé mesiace života  
 17. diel: Sv. Terezka a detstvo, sestry 
 18. diel: Sv. Terezka a koniec prvého obdobia života 
 19. diel: Sv. Terezka a prvé roky po smrti sv. Zélie 
 20. diel: Sv. Terezka a vstup do školy 
 21. diel: Sv. Terezka a vstup Paulíny do Karmelu 
 22. diel: Sv. Terezka po uzdravení úsmevom PM 
 23. diel: Sv. Terezka a jej prvé sv. prijímanie 
 24. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita I. VIERA V MILOSRDNÚ LÁSKU  
 25. diel: Sv. Terezka a jej spiritualita II. TÚŽBA MILOVAŤ  
 26. diel: Sv. Terezka sviatosť birmovania   
 27. diel: Sv. Terezka Spravodlivosť a milosrdenstvo  
 28. diel: Sv. Terezka Tvár Božia Spravodlivosť a milosrdenstvo  
 29. diel: Sv. Terezka úzkostlivosť a škrupule  
 30. diel: Sv. Terezka odchod sestry Márie a vianočná noc  
 31. diel: Sv. Terezka  a vrah Pranzini  
 32. diel: Sv. Terezka a jej povolanie  
 33. diel: Sv. Terezka a jej strýko a superior k povolaniu   
 34. diel: Sv. Terezka  milosť vianočného obrátenia 
 35. diel: Sv. Terezka Narodenie 
 36. diel: Sv. Terezka návšteva biskupa a začiatok cesty do Ríma 
 37. diel: Sv. Terezka a obliečka, otec Ľudovít I. 
 38. diel: Sv. Terezka a otec Ľudovít II. 
 39. diel: Sv. Terezka a smrť jej otca Ľudovíta 
 40. diel: Sv. Terezka a kanonizácia jej rodičov 
 41. diel: Sv. Terezka a zázrak beatifikácie manželov Martinových 
 42. diel: Sv. Terezka a život jej rodičov 
 43. diel: Sv. Terezka a misionársky duch jej rodičov 
 44. diel: Sv. Terezka a vojna 
 45. diel: Sv. Terezka a listy vojakov 
 46. diel: Sv. Terezka a vstup do Karmelu 
 47. diel: Sv. Terezka a Zasvätenie Panne Márii 
 48. diel: Sv. Terezka a prvé kroky v Karmeli 
 49. diel: Sv. Terezka a obliečka
 50. diel: Sv. Terezka a skúška viery 
 51. diel: Sv. Terezka a skúška viery – pokračovanie 
 52. diel: Sv. Terezka a skladanie sľubov 
 53. diel: Sv. Terezka a Matka Genovéva 
 54. diel: Sv. Terezka a DC s P. Alexisom  
 55. diel: Sv. Terezka a jej kanonizácia 
 56. diel: Sv. Terezka – Kanonizačná bula 
 57. diel: Sv. Terezka – Kanonizačná homília 
 58. diel: Sv. Terezka – Zasvätenie Milosrdnej Láske 
 59. diel: Sv. Terezka – Najv Srdce Ježišovo 
 60. diel: Sv. Terezka – Tri júlové dni pred smrťou  
 61. diel: Sv. Terezka – 9 az 19 júl pred smrťou 
 62. diel: Sv. Terezka – 20 az 25 júl pred smrťou 
 63. diel: Sv. Terezka – 26 7 az 3 8 pred smrťou 
 64. diel: Sv. Terezka – 6 8 az 19 8 pred smrťou 
 65. diel: Sv. Terezka – 20 8 az 21 8 pred smrťou 
 66. diel: Sv. Terezka – 24 8 az 22 9 pred smrťou 
 67. diel: Sv. Terezka – Posledné dni života 
 68. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi Div Am 
 69. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi Div Am a výroky 
 70. diel: Sv. Terezka – Vyhlásenie za Uč Cirkvi prijatie
 71. diel: Sv. Terezka – Ohlasy proti doktorátu 
 72. diel: Sv. Terezka – Terezka je teológ
 73. diel: Sv. Terezka –  jej prínosy v teológii 
 74. diel: Sv. Terezka – Terezka a vstup Celiny
 75. diel: Sv. Terezka – Záver Rukopisu A 
 76.  
 77. diel: Sv. Terezka – Tajomstvo Vykúpenia
 78. diel: Sv. Terezka – Narodenie, prostredie 
 79. diel: Sv. Terezka – Rodina pred narodením Terezky
 80. diel: Sv. Terezka – Rukopis C úvod
 81. diel: Sv. Terezka – RK C svätosť
 82. diel: Sv. Terezka – Rk C prve chrlenie krvi
 83. diel: Sv. Terezka – Terezka a začiatok skúšky viery
 84. diel: Sv. Terezka – 
 85. diel: Sv. Terezka –  
 86. diel: Sv. Terezka – RkC Láska k blížnemu 
 87. diel: Sv. Terezka – RkC Láska k blížnemu pokrčovanie
 88. diel: Sv. Terezka – Dekrety k beatifikácii
 89. diel: Sv. Terezka – 
 90. diel: Sv. Terezka – Vedenie duší
 91. diel: Sv. Terezka – Modlitba, poníženie
 92. diel: Sv. Terezka – Malé obety lásky spolusestrám 
 93. diel: Sv. Terezka – Relikvie v Ríme 2023
 94. diel: Sv. Terezka – Dvaja bratia misionári
 95. diel: Sv. Terezka – Zaver Rkp C 
 96. diel: Sv. Terezka – Začiatok Rkp B
 97. diel: Sv. Terezka – Rukopis B
 98. diel: Sv. Terezka – Rkp B mojim povolaním je láska 
 99. diel: Sv. Terezka – Rkp B záver
 100. diel: Sv. Terezka – List sr. Márii k Rkp B
 101. diel: Sv. Terezka – Toto je dôvera, ap. exhortácia, úvod
 102. diel: Sv. Terezka – Toto je dôvera, ap. exhortácia 1
 103. diel: Sv. Terezka – Toto je dôvera, ap. exhortácia 2
 104. diel: Sv. Terezka – Toto je dôvera, ap. exhortácia 3
 105. diel Sv. Terezka – Učiteľka Cirkvi, úvod
 106. diel Sv. Terezka – Učiteľka Cirkvi, biblický a historický vývoj titulu
 107. diel Sv. Terezka – Učiteľka Cirkvi, biblický a vývoj kritérií
 108. diel Sv. Terezka – Učiteľka Cirkvi, ranné detstvo sv. Terezky
 109. diel Sv. Terezka – Učiteľka Cirkvi, mladosť a vstup do Karmelu sv. Terezky