Magistérium

Sv. Terézia z Lisieux a pápeži XX. storočia, z práce ThLic. P. Branka Tupého

Keď sa zameriame na XX. storočie, zistíme, že počas tohto jedného storočia všetci pápeži spoznávali v Terezke uskutočnenie aktuálneho odkazu Trojjediného Boha pre súčasnú dobu. Pápež Lev XIII. už v roku 1900 zdieľal Karmelu v Lisieux svoju radosť, ktorú prežíval pri čítaní Dejín duše. A za ním sv. Pius X., Benedikt XV., Pius XI., Pius XII., sv. Ján XXIII., bl. Pavol VI., Ján Pavol I. a sv. Ján Pavol II. sa neprestávali nadchýnať životom, poslaním a učením svätej Terezky. Pastieri Cirkvi počas XX. storočia vyzdvihli Teréziinu svätosť a zdôrazňovali, že Terézia je učiteľka duchovného života. Medzi Teréziiných ctiteľov patril aj pápež Benedikt XVI., ktorý si želal, aby relikviár navštívil aj jeho súkromnú kaplnku vo Vatikáne. Stalo sa tak koncom roka 2007.

Chceme v krátkosti načrtnúť vyjadrenie Cirkvi XX. storočia o svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. V dokumentoch pápežov XX. storočia nachádzame hlboko prepracovaný odkaz a učenie tejto svätej. Bohatosť a hĺbka z nich vychádzajúce zároveň ilustrujú záujem Cirkvi o „najväčšiu sväticu modernej doby“, za akú ju označil sv. Pius X. na začiatku svojho pontifikátu.