Významné dátumy v živote svätice

Terezka sa dožila 24 rokov. Sama sa pred svojou smrťou vyjadrila: "Nezomieram, vstupujem do života!"

erbNa jej kríži na cintoríne bolo napísané jej meno, dátumy narodenia a smrti a jej slová: „Chcem prežiť nebo konaním dobra na zemi!“

 •  2.  1. 1873       narodená v Alencon
 •   4.  1. 1873      pokrstená menom Mária Františka Terézia
 • 28. 8. 1877      smrť matky
 • 15. 11. 1877      presťahovanie do Lisieux
 •  2. 10. 1882     vstup sestry Paulíny na Karmel
 • 25.  3. 1883     ťažká choroba
 • 13.  5. 1883      uzdravenie z choroby zázračným úsmevom Panny Márie
 •  8.  5. 1884      prvé sväté prijímanie
 • 14. 6.  1884     prijatie sviatosti birmovania
 • 15. 10. 1886    vstup sestry Márie na Karmel
 • 25. 12. 1886    „Vianočná milosť obrátenia“
 • 20. 11. 1887    audiencia u pápeža Leva XIII.
 •  9.  4.  1888    vstup na Karmel
 • 10.  1.  1889    obliečka
 •  8.  9.  1890    slávnostné sľuby
 • 24.  9. 1890    slávnosť odovzdania závoja
 • 29.  7. 1894    smrť otca
 • 14.  9. 1894    vstup sestry Celiny na Karmel
 • 11.  6. 1895     úkon obetovania sa Milosrdnej Láske
 •  3.  4. 1896     prvé vykašliavanie krvi, tuberkulóza pľúc
 •  8.  7. 1897     presťahovanie do izby pre chorých
 • 30. 9. 1897    smrť