Objednávky, duchovné cvičenia, videozáznamy

36194_140138849336321_3047661_n velka_mala_terezia-500x500šatka tričko terezia_z_lisieux-db-500x500  novéna kniha

Môžete si objednať knihy, tričká (s Terezkou), záložky, ručníčky – dotykové relikvie na adrese kkp@slovanet.sk alebo na tel. čísle 037/7781227

Na tomto mieste budeme uverejňovať informácie o pripravovaných duchovných cvičeniach, obnovách  v súvislosti so sv. Terezkou.

Po kliknutí si na konkrétne miesto z Harmonogramu púte si môžete pozrieť fotografie, v odkaze nižšie sú tiež uverejnené videozáznamy z putovania relikvií po Slovensku