Medzinárodné stretnutie Komunity Blahoslavenstiev v Lisieux

Božie meno: Nekonečné Milosrdenstvo

Pozývame Vás na medzinárodné stretnutie Komunity Blahoslavenstiev do Lisieux, ktoré je späté so životom sv. Terezky.

Čas konania: 30. 7. – 8. 8. 2016

Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou z Bratislavy, s nocľahom vo Francúzku.

Predpokladaná cena: 360 EUR zahŕňa dopravu, poistenie, nocľah, stravu a tlmočenie.

Prihlásiť sa je potrebné záväzne do 20. mája 2016 so zaplatením zálohy 60 EUR.

Prihlášky: danielacarna@gmail.com, tel.: 0904 466227; alebo mariamockova@yahoo.com, tel.: 0904 325404