Pápeži Lev XIII. a sv. Pius X.

Započatie procesu beatifikácie

Prvou etapou bolo započatie procesu beatifikácie, ako aj jeho úspešné zavŕšenie. V tomto procese boli dôležité postoje pápežov Leva XIII., sv. Pia X., Benedikta XV. a Pia XI. Lev XIII. dlho so zjavným uspokojením zotrval pri čítaní Terezkiných spisov a mal z toho veľké potešenie. Terezka si ako štrnásťročná práve od neho prosila povolenie, aby ako pätnásťročná mohla vstúpiť na Karmel v Lisieux. Audiencia sa udiala 20. novembra 1887. Hoci mal v tom čase pápež už 77 rokov, prežil Terezku, zomrel až v roku 1903. Nasledujúci pápež sv. Pius X. dostal pri súkromnej audiencii vo francúzskom vydaní „Dejiny jednej duše“ a už pri tejto príležitosti vyjadril svoje prianie svätorečenia Terezky. Pri prevzatí portrétu Božej služobnice od misionárskeho biskupa reagoval: „Toto je najväčšia svätica našej modernej doby.” A vzhľadom na túto novú osobnosť, ktorá získavala duše začiatkom storočia, mal akúsi prorockú intuíciu: „Táto extrémna jednoduchosť a dôslednosť je na tejto duši to najzvláštnejšie a najvýraznejšie.” Tento pápež vyslovil 10. júna 1914 svoju priaznivú mienku pred Kongregáciou obradov, ktorá ukončila informačný proces a podpísal Dekrét k začatiu procesu beatifikácie. Povzbudil komisiu pre beatifikáciu slovami: „Je veľmi vhodné prejednať tento beatifikačný proces čo najrýchlejšie.“ Avšak apoštolský proces, ktorý nadviazal na diecézny, zdržala prvá svetová vojna. Kardinál Vico, prefekt Kongregácie obradov, povedal v októbri 1919 veľmi láskavo: „Musíme sa poponáhľať s oslávením malej svätice, ak len nechceme, aby nás predišlo hlasovanie veriaceho ľudu,“ a dodal: „keby sme žili v prvých časoch Cirkvi, keď sa blahorečenia služobníkov Božích uskutočňovali jednoduchými aklamáciami, bola by bývala sestra Terézia už dávno vyhlásená za blahoslavenú!“

Magistérium – úvod