Svedectvá

Napište nový záznam do knihy návštev

 
 
 
 
max. 320 slov
Hroznata Martinkova Bratislava kapitula 26
Svätá Terezka prosím ťa ochraňuj našu kongregáciu kongregáciu sestier premonštrátok prosím o povolania do do kongregácie sestier premonštrátok a za milosti ktoré potrebujeme pre oslavu nebeského Otca
Svätá Terezka prosím ťa ochraňuj našu kongregáciu kongregáciu sestier premonštrátok prosím o povolania do do kongregácie sestier premonštrátok a za milosti ktoré potrebujeme pre oslavu nebeského Otca
Sprievodný tím
Ďakujeme pátrovi Brankovi z Komunity Kráľovnej pokoja za celé sprevádzanie putovania Relikviára sv. Terezky. Svätá Terezka,Ty vieš ako Ťa veľmi miluje a pre túto chvíľu obetuje všetko, aby Ťa prinášal všetkým, ktorí sa chcú s Tebou stretnúť. Milosti,ktoré mu sv. Terezka vyprosila, sú už viditeľné. ďakujeme!
Ďakujeme pátrovi Brankovi z Komunity Kráľovnej pokoja za celé sprevádzanie putovania Relikviára sv. Terezky. Svätá Terezka,Ty vieš ako Ťa veľmi miluje a pre túto chvíľu obetuje všetko, aby Ťa prinášal všetkým, ktorí sa chcú s Tebou stretnúť. Milosti,ktoré mu sv. Terezka vyprosila, sú už viditeľné. ďakujeme!
Anna
Skoro ráno v nedeľu sme sa s otcom (76 r.) ponáhľali v relikviám sv. Terezky, aby sme v tichu Kláštora sestier redemptoristiek na Lomnici vo Vranove nad Topľou stretli a zároveň rozlúčili pred ďalším jej putovaním. Úžasný zážitok so stretnutia a ešte neopísateľnejšie povzbudenie zo strany sprevádzajúceho tímu. S akou úctou a nehou pritúpili kňazi otcovia karmelitáni, aby v skoré nedeľné ráno načerpali posilu i ochranu tejto svätice do Pánovho dňa a nového putovania. Nech ich svedectvo sprevádzania svätej Terezky je posilou v ich povolaní a rozdávaní nezištenej lásky aj touto formou. Nech za Vás svätá Terezka oroduje a dodáva Vám potrebné milosti nielen počas tohto Jubilejného putovania na Slovensku.
Skoro ráno v nedeľu sme sa s otcom (76 r.) ponáhľali v relikviám sv. Terezky, aby sme v tichu Kláštora sestier redemptoristiek na Lomnici vo Vranove nad Topľou stretli a zároveň rozlúčili pred ďalším jej putovaním. Úžasný zážitok so stretnutia a ešte neopísateľnejšie povzbudenie zo strany sprevádzajúceho tímu. S akou úctou a nehou pritúpili kňazi otcovia karmelitáni, aby v skoré nedeľné ráno načerpali posilu i ochranu tejto svätice do Pánovho dňa a nového putovania. Nech ich svedectvo sprevádzania svätej Terezky je posilou v ich povolaní a rozdávaní nezištenej lásky aj touto formou. Nech za Vás svätá Terezka oroduje a dodáva Vám potrebné milosti nielen počas tohto Jubilejného putovania na Slovensku.
Alena
Zomrela mi 30.10. 2015 mamička a moja bolesť je veľká a čerstva. Bola som v Dóme Sv. Martina a modlila som sa za svoju rodinu a prosila som Svätú Terezku, aby v nebi objala moju mamičku. Modlitba pri jej relikviári mi vrátila radosť do života. Som to znovu ja i keď stále cítim, že mi mamička chýba tá chúť žiť a tešiť sa zo života je zrazu mocnejšia. Ďakujem Ti Sv. Terezka.
Zomrela mi 30.10. 2015 mamička a moja bolesť je veľká a čerstva. Bola som v Dóme Sv. Martina a modlila som sa za svoju rodinu a prosila som Svätú Terezku, aby v nebi objala moju mamičku. Modlitba pri jej relikviári mi vrátila radosť do života. Som to znovu ja i keď stále cítim, že mi mamička chýba tá chúť žiť a tešiť sa zo života je zrazu mocnejšia. Ďakujem Ti Sv. Terezka.
Magdaléna
Keď som sa chystala do kostola k sv.Terezičke, počas obliekania som sa s ňou vnútorne rozprávala - prosila za svojho syna, chcela som aby so mnou išiel k relikviáru , mala som prichystané ružančeky a jej obrázok , rozmýšľala som, či budem mať času priložiť ružančeky a jej obrázok k rellikviáru. Syn so mnou išiel, dokonca sa slušne prezliekol . Keď sme pomaly postupovali v rade a môj syn prechádzal okolo relikviára , odopol sa obrus zo stola na ktorom bol relikviár, rad sa pri mojom synovi zastavil, kým obrus opravili , my sme mali čas pokloniť sa sv.Terezičke a dotknúť sa relikviára . Srdce mi išlo vyskočiť z hrude od dojatia. Pobozkala som relikviár a priložila ružančeky aj jej obrázok a kľakla som na kolená. Ani neviem ako som vyšla z kostola. Cestou domov sme sa o sv.Terezičke so synom rozprávali. Máme doma plno problémov, ale moju dušu naplnil Boží pokoj . Sv. Terezička naozaj vyslyšala moju prosbu, verím že môj syn moja rodina je pod jej ochranou. Všetkých Vás povzbudzujem, proste a verte Sv. Terezička Vám pomôže a vyslyší tak ako sľúbila.
Keď som sa chystala do kostola k sv.Terezičke, počas obliekania som sa s ňou vnútorne rozprávala - prosila za svojho syna, chcela som aby so mnou išiel k relikviáru , mala som prichystané ružančeky a jej obrázok , rozmýšľala som, či budem mať času priložiť ružančeky a jej obrázok k rellikviáru. Syn so mnou išiel, dokonca sa slušne prezliekol . Keď sme pomaly postupovali v rade a môj syn prechádzal okolo relikviára , odopol sa obrus zo stola na ktorom bol relikviár, rad sa pri mojom synovi zastavil, kým obrus opravili , my sme mali čas pokloniť sa sv.Terezičke a dotknúť sa relikviára . Srdce mi išlo vyskočiť z hrude od dojatia. Pobozkala som relikviár a priložila ružančeky aj jej obrázok a kľakla som na kolená. Ani neviem ako som vyšla z kostola. Cestou domov sme sa o sv.Terezičke so synom rozprávali. Máme doma plno problémov, ale moju dušu naplnil Boží pokoj . Sv. Terezička naozaj vyslyšala moju prosbu, verím že môj syn moja rodina je pod jej ochranou. Všetkých Vás povzbudzujem, proste a verte Sv. Terezička Vám pomôže a vyslyší tak ako sľúbila.
Ivana
Keď som včera prišla z púte, rodina aj opatrovateľky už takmer ,,pochovávali" jedného nášho chorého klienta - seniora. Hovorili: ,,už ani neje, ani nepije, ani nič..." Dlho som im rozprávala o sv. Terezke a milostiach, ktoré zosiela. Rozdala som im obrázky, pomodlili sme sa. Asi pred hodinou sa výdatne najedol, vypil vývar. Jeho dcéry a opatrovateľky stáli vedľa nás, keď som mu dávala druhú misku stravy, žasli a nechápali. Ale ja som nebola nejako extra prekvapená. Z vrecka jeho pyžama mu vytŕčala fotka Terezky. Zdravotný stav sa výrazne zlepšil a hoci vieme, že tu predsa len nie je navždy, ... aj táto milá udalosť uprostred utrpenia bola takým malým ,,žmurknutím" od Terezky.
Keď som včera prišla z púte, rodina aj opatrovateľky už takmer ,,pochovávali" jedného nášho chorého klienta - seniora. Hovorili: ,,už ani neje, ani nepije, ani nič..." Dlho som im rozprávala o sv. Terezke a milostiach, ktoré zosiela. Rozdala som im obrázky, pomodlili sme sa. Asi pred hodinou sa výdatne najedol, vypil vývar. Jeho dcéry a opatrovateľky stáli vedľa nás, keď som mu dávala druhú misku stravy, žasli a nechápali. Ale ja som nebola nejako extra prekvapená. Z vrecka jeho pyžama mu vytŕčala fotka Terezky. Zdravotný stav sa výrazne zlepšil a hoci vieme, že tu predsa len nie je navždy, ... aj táto milá udalosť uprostred utrpenia bola takým malým ,,žmurknutím" od Terezky.
Katka
Cítim v srdci, že boli prosby vyslyšané, prosila som mamičku Máriu, sv. Jozefa aj sv. Terezku za otca pre môjho syna, za rodinu, za zdravie a cítim veľký obrat v srdci, Keď sa uskutoční priamo tento Zázrak, hneď o ňom napíšem vďačím za orodovanie, aj za naplnenie všetkého šťastia v našich životoch.
Cítim v srdci, že boli prosby vyslyšané, prosila som mamičku Máriu, sv. Jozefa aj sv. Terezku za otca pre môjho syna, za rodinu, za zdravie a cítim veľký obrat v srdci, Keď sa uskutoční priamo tento Zázrak, hneď o ňom napíšem vďačím za orodovanie, aj za naplnenie všetkého šťastia v našich životoch.