Putovanie Relikviára po Slovensku môžete finančne podporiť na č.účtu: 8019052325/1100